Laserscannere kan indsamle store mængder præcise 3D data, der kan hjælpe med at planlægge, designe og opføre bygge- og anlægsprojekter. En laserscanner og LiDAR virker ved at udsende stråler af laserlys og derefter måle tiden, det tager for strålerne at reflektere tilbage til scanneren. Disse data omdannes derefter til en 3D-punktsky, der giver en nøjagtig repræsentation af det scannede område.

Laserscanning kan på byggepladserne bruges til at dokumentere byggeprocessen og sikre, at konstruktionen overholder designet og specifikationerne. Med 3D scanning kan man også digitalt bevare historiske steder, monumenter, arkæologiske udgravninger, gerningssteder og ulykker, og en totalstation med indbygget laserscanner kan kvalitetssikre bygninger med Scan-vs-BIM, 3D Scan til BIM og samtidigt løse landmålerens totalstationsopgaver. En LiDAR 3D scanner kan også montores på en drone og kan bruges til at inspicere højspændingsledninger og ekspempelvis dokumentere afstand til bevoksning ved luftledninger.